Polityka Prywatności

Polityka prywatności firmy NC ONLINE sp z o.o na stronie niezwykleczesanie.online

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (w skrócie RODO) i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (często znane jako “GDPR” lub “RODO”). W związku z tym jako Spółka mamy obowiązek przedstawić Ci w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe, jak je zabezpieczamy oraz czy są bezpieczne. Jest istotne, że w dużej mierze decydujesz samodzielnie o tym, jakie dane chcesz podać i czy chcesz to robić.

Administrator Twoich danych osobowych

NC Online sp z o.o
ul. Palestyńska 6
52-133 Wrocław
NIP: 8992916107

kontakt@niezwykleczesanie.online

Zbieranie danych osobowych

NC Online sp z o.o na stronie niezwykleczesanie.online  zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

NC Online sp z o.o na stronie niezwykleczesanie.online  nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. NC Online sp z o.o  nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

NC Online sp z o.o na stronie niezwykleczesanie.online zbiera następujące dane osobowe użytkowników, o ile ci zdecydowali się na ich podanie np. w formularzu kontaktowym: imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres IP. Dane te zbierane i przetwarzane są w celu umożliwienia wielokrotnego kontaktu z użytkownikiem, który z własnej woli wysyła do NC Online sp z o.o wiadomość np. za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Przetwarzanie adresu IP ma miejsce dla celów bezpieczeństwa oraz w celu wyeliminowania ewentualnych nadużyć (Uzasadniony interes prawny administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)). Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne: nie będą wykorzystywane do mailingu o ile nie wyrazisz na to zgody lub wydawane osobom postronnym, z wyjątkiem organów ścigania lub innych przewidzianych prawem sytuacji, w których NC Online sp z o.o jest zmuszone wydać dane osobowe.

Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane na stronie niezwykleczesanie.online  będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez NC Online sp z o.o, w szczególności w celu komunikowania się z nami za pośrednictwem poczty e-mail oraz mediów społecznościowych. Za Twoją zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych: w tym na profilowanie i w celach analitycznych, jak również do wykorzystywania plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania i wyświetlania witryny.

Ponadto, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług NC Online sp z o.o. Twoje dane mogą być również przetwarzane w trakcie zdarzeń incydentalnych, takich jak np. udział w konkursach, zapisach na szkolenia na zasadach przetwarzania danych osobowych określonych bezpośrednio w regulaminach tych zdarzeń.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z niezwykleczesanie.online  możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. Dane przetwarzamy między innymi:

– podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest warsza dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
– w celu wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych, i udoskonalenia usług NC Online sp z o.o  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora);
– dane osobowe osób, które korzystają ze szkoleń, strategii, audytów i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy (6 ust. 1 lit. b RODO);
– niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych (6 ust. 1 lit. c RODO);

Prosimy o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych oraz poczty elektronicznej informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez NC Online sp z o.o  i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Jednocześnie informujemy, że „Zgoda” w rozumieniu RODO to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. RODO posługuje się pojęciem „okazania woli”, takie określenie ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w kontekście motywu 32 preambuły RODO, gdzie wskazano że zgoda może polegać na : (1) zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, (2) wybraniu przyciski “wyrażam zgodę” w stosownym miejscu komunikatu prezentującego wstępne założenia polityki cookies i polityki prywatności; (4) na wyborze ustawień technicznych przeglądarki internetowej, a także na (5)innym oświadczeniu lub zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała zaproponowane przetwarzanie jej danych osobowych. W związku z powyższym, kiedy dobrowolnie podajesz na łamach serwisu lub w korespondencji swoje dane osobowe na przykład w formie zapytania wysłanego za pomocą poczty elektronicznej, uzyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie podanych nam danych osobowych.

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać wasze dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Nie będziemy przetwarzali danych osobowych dłużej, niż wynika to z podstawy prawnej:

będziemy przetwarzali dane do momentu wycofania zgody przez użytkownika w przypadku przetwarzania danych, które takiej zgody wymagają; jeżeli NC Online sp z o.o  przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych (np. statystyki), okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – oczywiście tylko w takich sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami przysługuje; jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymuszone jest przez obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Aby móc w sposób wydajny i efektywny prowadzić działalność gospodarczą, musimy udostępniać dane osobowe w celu niezbędnym do realizacji pewnych usług, podmiotom współpracującym z nami od strony administracyjnej (np. księgowość), technologicznej (np. Google, Facebook, Twitter), czy usługowej. Każdy z tych podmiotów otrzymuje tylko tyle danych osobowych, ile jest mu niezbędne do realizacji danej usługi.

Współpracujemy z podmiotami, które stosują aktualne, dostosowane do RODO zasady przetwarzania danych osobowych, spełniając kryterium tzw. Zaufanych Partnerów. Część danych osobowych może być przekazywana poza Europejski Obszar Gospodarczy, co jest podyktowane zlokalizowaniem centrów przetwarzania danych tych firm, jednakże zawsze zgodnie z unijną zasadą przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych w oparciu o tzw. standard Privacy Shield.

Choć NC Online sp z o.o zbiera dane różnego rodzaju, ich udostępnianie podmiotom zewnętrznym nie ma charakteru kompleksowego, a odnosi się do umotywowanego konkretnym celem zakresu danych.

Twoje Prawa

Pamiętaj, że NC Online sp z o.o zależy abyście podczas korzystania z platformy niezwykleczesanie.online, czuli się bezpieczni i chronieni. W każdej chwili możesz poruszyć z nami temat swoich danych osobowych wykorzystywanych w serwisie, kontaktując się z NC Online sp z o.o  za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@ niezwykleczesanie.online

Przysługuje Ci:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
prawo do usunięcia Twoich danych (“prawo do bycia zapomnianym”)
prawo do sprostowania Twoich danych
prawo do ograniczenia przetwarzania danych
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pliki Cookies (ciasteczka)

NC Online sp z o.o  na stronie niezwykleczesanie.online  wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów (np. Google) zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku. NC Online sp z o.o  używa informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych (rzadziej reklamowych) oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami dostawcy usług, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi Internetu, takim jak na przykład przeglądarka Google Chrome, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z niezwykleczesanie.online  bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Ma to miejsce stosunkowo rzadko, gdyż nie jest to typowa praktyka, ale nasi Zaufani Partnerzy mogą korzystać z targetowania i profilowania, czyli zautomatyzowanego sposobu przetwarzania danych osobowych w celu monitorowania preferencji, zainteresowań, lokalizacji, zachowania naszych czytelników do celów reklamowych (np. Google, Facebook). Z powyższych powodów NC Online sp z o.o  prosi Cię o zaakceptowanie polityki cookies podczas pierwszego wejścia na stronę internetową niezwykleczesanie.online. Akceptacja polityki cookies jest ze względów natury technologicznej warunkiem koniecznym do pełnego korzystania z serwisu. Alternatywą jest samodzielnie skonfigurowanie ciasteczek w ustawieniach przeglądarki.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem upublicznienia strony niezwykleczesanie.online  czyli od 25.01.2022 r.